11. June 2020 - 12. June 2020

Level II Training - Advanced Training, USA (EN)

/ Training/Session

more

15. June 2020 - 16. June 2020

Level III Training - Widget Designer, USA (EN)

/ Training/Session

more

16. June 2020 - 16. June 2020

Pandoras Box 1st Grade Training, Wokingham (EN)

/ Training/Session

more

17. June 2020 - 17. June 2020

Pandoras Box 2nd Grade Training, Wokingham (EN)

/ Training/Session

more

17. June 2020 - 18. June 2020

Level IV Training - Warper/Particles, USA (EN)

/ Training/Session

more

18. June 2020 - 18. June 2020

Widget Designer 1st Grade Training, Wokingham (EN)

/ Training/Session

more

19. June 2020 - 19. June 2020

Widget Designer 2nd Grade Training, Wokingham (EN)

/ Training/Session

more

07. July 2020 - 08. July 2020

Level I Training - Basic Training, USA (EN)

/ Training/Session

more

09. July 2020 - 10. July 2020

Level II Training - Advanced Training, USA (EN)

/ Training/Session

more

13. July 2020 - 14. July 2020

Level III Training - Widget Designer, USA (EN)

/ Training/Session

more